• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

පවතින නියඟය පහව ගොස් වැසි ඇතිවීමට හා නව වසරට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සුභ සාධක සංගමය විසින් සංවිධානය කළ ආශිර්වාදාත්මක පිරිත් දේශනාවක් අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු සාරති දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල මහතාගේ හා අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පද්මසිරි ජයමාන්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශයේදි පැවැත්විණි .

IMG 0515 IMG 0520 IMG 0528
IMG 0530 IMG 0532 IMG 0552
IMG 0554 IMG 0558 IMG 0561

 

2017 1st Day Ministry of Justice

IMG 0006 IMG 0030 IMG 0033
IMG 0048 IMG 0063 IMG 0065
IMG 0089

 

Untitled

The Digital Forensic Laboratory of the Government

Analyst’s Department

was declared open

by

The Hon. Minister of Justice and Buddhasasana

Dr.Wijeyadasa Rajapakshe, P.C.

And

H.E. Ambassador of the Republic of Korea to

Sri Lanka

Won-sam Chang

On 19th December 2016

On the invitation of

Ms. Sakunthala Tennakoon

The Government Analyst


RR

1818 උඩරට කැරුල්ල මෙහෙය වු කැප්පෙට්ටිපොල අධිකාරම් ඇතුළු උඩරට නායකයින් රාජ්‍ය ද්‍රෝහීන්ලෙස සළකා ආණ්ඩුකාර රොබට් බ්‍රවුන්රි විසින් 1818 ජනවාරි මස 10 වන  දින ගැසට් කරන ලද ගැසට් පත්‍රය අවලංගු කරන්නැයි අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිතුමන්ට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි.

අධිකරණ අමාත්‍යංශය

1815 දී කන්ද උඩරට ගිවිසුම අත්සන් කිරීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව බ්‍රිතාන්‍යයේ යටත් විජිතයන් බවට පත් විමෙන්  පසුව ඉංග්‍රිසි රාජ්‍යට එරෙහිව 1818 වර්ෂයේදි උඩරට සිංහල නායකයින් විසින් දියත් කරන ලද ජාතිය බේරා ගැනිමේ සටන බ්‍රිතාන්‍ය රජයට එරෙහිව දියත් කළ රාජ්‍ය ද්‍රෝහී  කැරැල්ලක් ලෙස සලකා පරාජයට පත් කිරිමෙන් අනතුරුව එම ජාතික සටනට සම්බන්ධ ප්‍රධාන නායකයින් රාජ්‍ය ද්‍රෝහීන් ලෙස සළකා එවකට ඉංග්‍රිසි ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස කටයුතු කළ රොබට් බ්‍රවුන්රි විසින් කැප්පෙටිපොළ මහාධිකාරම්තුමන් ඇතුලු සිංහල නායකයින් 19 දෙනෙකුගේ නම් 1818.01.10 අංක 851 දරණ ලංකා ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරමින් රාජ්‍ය ද්‍රෝහීන් ලෙස නම් කර තිබූ අතර වසර 200කට ආසන්න කාලයක් තුළ එම ගැසට් පත්‍රය අවලංගු කර නොමැති බැවින් ඉංග්‍රිසින්ගෙන් රට බේරා ගැනිමට සටන් කළ මෙම නායකයින්ගේ නම් ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය අවලංගු කර ජාතික වීරවරයන් ලෙස නම් කරන ලෙස අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමන් වෙත අධිකරණ ඇමතිවරයා වශයෙන් වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය අවධාරණය පවසයි.

1815 ඉංග්‍රිසින් විසින් ශ්‍රී ලංකාව යටත් විජිතයක් බවට පත් කර ගැනිමෙන් පසු සිංහල නායකයින්ගේ උපදෙස් මත පරිපාලන කටයුතු මෙහෙය වන බවට ගිවිසුම් ගත වු නමුත් වසර තුනකටත් වඩා කෙටිකාලයක් තුළ උඩරට නායකයින් සමග එළඹුනු ගිවිසුම්උල්ලංඝනය කරමින් බ්‍රිතාන්‍යයන්ට රිසි ලෙස ගෙන ගිය දැඩි පාලනයට එරෙහිව ඉංග්‍රිසින්ගෙන් රට බේරා ගැනිම සදහා කැප්පිටිපොළ දිසාවේ කිව්ලේගෙදර මොහොට්ටාලේගොඩගෙදර රටේ අධිකාරම් ඇතුළු සිංහල සෙන්පතියන් විසින් මෙහෙය වන ලද ජාතික සටන පරාජය විමෙන් අනතුරුව ඔවුන් රාජ්‍ය ද්‍රෝහීන් ලෙස නම් කර තිබු අතර මෙම ගැසට් පත්‍රය අවලංගු කිරිම සදහා අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිතුමන්ට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරමින් මෙම නායකයින් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට බ්‍රිතාන්‍ය රජය යටතේ සිදු වු පීඩාවන්වලට සාධාරණයක් ඉටු කර ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස හා ස්වෛරීත්වය වෙනුවෙන් සටන් කළ ජාතික වීරවරයන් ලෙස පිළි ගැනිමට ලක් කිරිම සදහා මෙම පියවර ගත් බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ අනුව1818 ජනවාරි 10 වන දින අංක 851 දරණ ගැසට් පත්‍රය මගින් රොබට් බ්‍රවුන්රිග් ආණ්ඩුකාරයා විසින් රාජ්‍ය ද්‍රොහීන් ලෙස ලෙස නම් කළකැප්පිටිපොළ දිසාවේ , ගොඩගෙදර රටේ අධිකාරම්, කැටකාල මොහොට්ටාලේ, මහා බෙත්මරාලේ, කුඩා බෙත්මරාලේ,පොල්ගොල්ල මොහොට්ටාලේ, වත්තේ කැලේ මොහොට්ටාලේ, පොල්ගහගෙදර රෙහෙනරාලේ, පොසේරෙවත්තෙ විදානේ, කිව්ලේගෙදර මොහොට්ටාලේ, යාලගොම්මේ මොහොට්ටාලේ,උඩමාදුරේමොහොට්ටාලේ, කොහුකුඹුරේ රටේරාලේ,කොහුකුඹුරේ වලව්වේ මොහොට්ටාලේ, බුටුවේ රටේරාලේ, බගිනිගහවෙලා රටේරාළ, මහාබදුල්ලේ ගම්මානේ රටේරාලේ, බුළුපිටියේ මොහොට්ටාලේහා පල්ලේමල්හෙයායේ  ගමැතිරාලේයන සිංහල නායකයින් මේ අනුව ජාතික වීරවරයින් ලෙස නම් කිරීමට අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමන් වෙත  නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබේ

මෙම උඩරට කරැල්ලට සම්බන්ධ වු කැප්පෙට්ට්පොල මහ අධිකාරම් ඇතුළුඅනෙකුත් උඩරට නායකයින්ගේ  පවුල්වලට සම්බන්ධ යම් තොරතුරක් හෝ එම පරපුරවලින් පැවතෙන ඥාතීන් හෝ ඥාතී සමුහයන් ඇත්තේ වී නම් එම පවුල්වලට අදාල තොරතුරු අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත ලබ දෙන්නැයි ද අධිකරණ අමාත්‍යාංශය මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

2016-12-05

ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින විද්‍යාගාර ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතීතන මණ්ඩලය යටතේ ප්‍රතීතනය සම්පූර්ණ කිරීම (Accredited) නිමිත්තෙන් විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ පිළිබදව පිරිනමනු ලබන ISO/IEC 17025 අන්තර්ජාතික ප්‍රමිති සහතික පත්‍රය රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ප්‍රදානය කිරීම අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ සහ විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.එම සහතිකය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා විසින් අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව එය රජයේ රස පරීක්ෂක සකුන්තලා තෙන්නකෝන් මහත්මිය වෙත පිරිනැමීම සිදු විය.

නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය හා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතීතන මණ්ඩලයේ සභාපති නාමල් රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.

IMG 5615 IMG 5642
IMG 5679

 The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime.

11th Ad HOC Group Senior Official Meeting was held at the Galle Face Hotel with the distinguished participation of Hon.Ranil Wickramasinghe, the Prime Minister and Hon.(Dr.) Wijeyadasa Rajapaksa, the Minister of Justice.

IMG 5018 IMG 5026
IMG 5043 IMG 5078
IMG 5097 IMG 5098

UPDATE ON THE BALI PROCESS SENIOR OFFICIALS’ MEETING, NOVEMBER 15-16, 2016

Bali Process – Eleventh Ad Hoc Group (AHG) Senior Official’s Meeting will be held in Colombo, Sri Lanka on 15th  & 16th November, 2016.

Delegates from several countries will participate for the said meeting across the globe and Australia together with Indonesia will be the co-chairs to the said Bali Process Meeting & Sri Lanka will be the host country for the event.

Accordingly, a dinner reception will be held on the 15th November evening for the delegates and for the local invitees which comprised of Hon. Ministers, Ambassadors and other distinguished delegates. The meetings on the 15th & 16th November 2016 together with the dinner reception will be held in the Galle Face Hotel, Colombo 03.

The Chief Guest for the inauguration session on 16th November 2016 will be the Hon.Prime Minister.

In addition there will be Hon. Ministers and ambassadors who are attending to the inauguration session.

මත්ද්‍රව්‍ය විමර්ශන කටයුතු සම්බන්ධව පොලිස් ,සුරා බදු ,රේගු හා ආගමන විගමන නිලධාරීන් අතර පුහුණුව හා දැනුම හුවමාරු කිරීමේ වැඩමුළුවක් අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

DSC 1556 DSC 1542
DSC 1574 DSC 1595
DSC 1597 DSC 1599
DSC 1570  DSC 1568

 

Un

නීතියේ ආධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා නව රජය පසුගිය මාස 18 ක පමණ  කාලය තුල ගෙන එනු ලැබූ නීති අණපනත් තුළින් පොලිසියට එල්ල වන චෝදනා වලින් 90%ක් පාලනය කර ගැනීමට හැකි වුණා.

අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ

 

නීතියේ ආධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා නව රජය පසුගිය මාස 18 ක පමණ  කාලය තුල ගෙන එනු ලැබූ නීති අණපනත් තුළින් පොලිසියට එල්ල වන චෝදනා වලින් 90%ක් පාලනය කර ගැනීමට හැකි  හැකි වු බව  අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේදි Waters edge හෝටලයේදිපැවති වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරිමේ පොලිස් සහයන් හා ආරක්ෂක කොට්ටාසය පිහිටුවීමේ සමාරම්භක උත්සවයේදී පැවසීය‍.

එහිදි වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය මාස 18ක පමණ කාලය තුළ නව රජය බලයට පත් වී මෙරට නීතියේ ආධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කර මහජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් ඉටු කිරීම සදහා ගනු ලැබූ ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිහිටුවීම ඇතුලු 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සිට සිදු කළ ජනතාවාදී අණ පනත් වලින් මෙරට යුක්තිය සාධාරණත්වය පිළිබද මහජන විශ්වාසය වඩාත් තහවුරු වූ බව ඇමතිවරයා පැවසීය.

සාක්ෂිකරුවන් හා වින්දිතයන් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත 2003 වසරේදි පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමට එදා ගත් උත්සහය දේශපාලන විප්ලවයක් දක්වා පරිවර්ථනය වූ නමුත් පසුගිය මැතිවරණයේ දි නව රජය ජනතාවට ලබාදුන් පොරොන්දු ඉෂ්ට කරමින් දින 100 රජය යටතේ ගෙන එනු ලැබූ ජනතාවාදී නීති අණපනත් තුළින් මෙරට යුක්තිය සාධාරණත්වය හා නීතියේ ආධිපත්‍ය ශක්තිමත් වී ජනතා අපේක්ෂා ඉටු වී ඇති බැවින් ඊට පෙර යුග වලදී නීතිය ඉටු කිරීමේදි පොලිසියට එල්ල වූ විවිධ චෝදනා වලින් 90 %ක් දක්වා පොලිසිය නිවරැදි වීමට මෙම අණපනත් බෙහෙවින් බලපා තිබෙන බව පැවසූ ඇමතිවරයා එයින් පොලීසියට එල්ල වන සෑම චෝදනාවක් පිළිබදවම සාධරණිය කරණය කිරීමට තමන් ඉදිරිපත් නොවන නමුත් මෙම නව අණ පනත් තුළින් පොලීසියේ කාර්යභාර්යය ජනතාවාදීව ඉටු කිරීමට විශාල ශක්තියක් වී ඇති බව පැවසීය. 

එහෙත් පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ අපරාධ වර්ධනය වීමෙහිලා බලපෑමක් වූ සාක්ෂිකරුවන් හා වින්දිතයන්ගේ ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීමට ගෙන ඒමට තිබූ මෙම පනත් දශක 2කට අධික කාලයක් නීති සම්පාදනයේහිලා සිදු වූ ප්‍රමාදය මෙරට නීති පද්ධතිය තුළ  බරපතල අර්බුධයක් වී තිබුණා.

පසුගිය මාස 18 කාලයක් තුළ රජය යුක්තිය පසිදලීමේහිලා ජනතාවට අධිකරණ පද්ධතියන් තුළ විශ්වාසය ගොඩනැගෙන පරිදි වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන්ට අවශ්‍ය  අණපනත් ලබාදීමට 2015 අංක 4 දරණ වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත යටතේ වෙනම අධිකාරියක් වින්දිතයන් මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ ස්ථාපිත කළ අතර එය දිවයිනේ පොලිස් ස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ජනතාවට වඩාත් යුක්ති සහගත ලෙස නීති ඉටු කිරීම සදහා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධව අද දින (2016.11.03) අපරාධ වින්දිතයන්ගේ හා සාක්ෂිකරුවන්ගේ ආර‍ක්ෂාව සදහා පොලිස් කොට්ටාසයක් පිහිටුවීමට හැකි වීම නීති ආධිපත්‍ය සවිබල ගැන්වූ පුළුල් අවස්ථාවක් ලෙස හදුනා ගත හැකිය.

රජය ජනතාවාදීව මහජනතාවගේ අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමට නීතියේ ආධිපත්‍ය ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නීති සංශෝධනයන් ගෙන ඒමේදි ඒ පිළිබද රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පුරවැසි කණ්ඩායම් හා ඇතැම් ජනමාධ්‍යයන් එහි අර්ථය හා ඵලදායිතාවය විකෘති කරමින් වැරදි අර්ථකතන සපයමින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමේදි සිදුවන හානිය රටක් වශයෙන්, දේශිය වශයෙන් පමණක් නොව ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද යම් අර්බුධකාරී අවස්ථාවන්ට මුහුණ දීමට සිදු වුණා.

වර්තමාන රජය යහපාලන රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති යටතේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කිරීමට, නීතියේ ආධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කිරීමට, යුක්තිය පසිදලීමේ කාර්යභාර්යය ජනතාවට විශ්වාසයෙන් ඉටු කිරීමට සවිමත් යාන්ත්‍රණයක් උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ නීති සම්පාදනය කරමින් සියලුම  මහජන නියෝජිතයින්ගේ එකගත්වය මත යම් සුභවාදි තැනකට රට ගෙන යෑමට උත්සහ කළත්, ඇතැම් පුද්ගල කණ්ඩායම් හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඇතුළු පුරවැසි සංවිධානවල දේශපාලන ආකල්ප හා වෙනත් හේතූන් මත ඒවා වැරදි ලෙස අර්ථකතනය කිරීමට, අර්ථ විවරණය කිරීමට යෑම නිසා රටටත් ජනතාවටත් සිදුවන හානිය දියුණු සමාජයක් දක්වා අප පරිවර්තනය කිරීමේදි දැඩි අවධාණය යොමුකළ යුතු වෙනවා.

පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේදි රජය යම් අපරාධයක් සම්බන්ධව පොලීසිය විසින් පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට යෑමේදි නීතිඥ සහය ලබා ගැනීම සම්බන්ධව රජය ඉදිරිපත් කළ නීති සංශෝධනයන් පිළිබදව ගැඹුරින් අධ්‍යයනය නොකර විවිධ පාර්ශවයන් විවිධ අර්ථකතන සපයමින් සිදු කළ පෙළඹීමෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මානව හිමිකම් සුරක්ෂිත කිරීම පිළිබදව ශ්‍රී ලංකාවට යම් ප්‍රශ්නකාරී තත්වයක් මතුවන ආකාරයෙන් අදහස් ව්‍යප්ත වී තිබුණා. නමුත් රජය පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ ගෙන එනු ලැබූ නීති සංශෝධනය ඉතා සද්භාවයෙන් ගෙන එන නමුත් එයට වැරදි අර්ථකතන සැපයීම නිසා අපරාධ මර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගෙන එනු ලැබූ සුභවාදි කරුණක් යටපත් වුණා.

එහෙත් නීතියේ ආධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කිරීමේ මහජන ආයතනයක් වශයෙන් පොලීසියේ වගකීම සාර්ථකව ඉටු කිරීමට හැකි නීතිමය වගකීම  පිළිබද වඩාත් සැලකිල්ලට යොමු කරමින් අපරාධ පාලනය කිරීමෙහිලා නීතිය බලවත් කළ යුතු බව අප පිළිගත් යුතුයි. සාමජයක් නීතියේ ආධිපත්‍ය මත හැඩගැස්වීම මහජන සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් සුරක්ෂිත සමාජයකට ආරක්ෂාවක් වන බැවින් එවැනි සමාජයක් බිහි කිරීම රජයක යුතුකම වී තිබෙනවා.

ඒ නිසා මහජන ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙරට නීතියේ ආධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කිරීමට රජය සද්භාවයෙන් කරනු ලබන නීතිමය සංශෝධන වලින් අපේක්ෂා කරනුයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වඩාත් ශක්තිමත් කරන ගමන් යුක්තිගරුක, විනය ගරුක දේශයක් බවට පත් කර නීතිය සැමට සමාන කරමින්  යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීම බව මෙහිදි අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මෙහිදි නීතිය, සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය සාගල රත්නායක, රජයේ සොලිසිටර් ජෙනරාල්, වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ ජාතික ආයතනයේ සභාපති,ජනාධිපති නීතිඥ සුහද ගමලත් සහ පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දර අදහස් දැක්වූ අතර මෙම අවස්ථාවට නීතිපති ජයන්ත ජයසුන්දර, අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් පද්මසිරි ජයමාන්න, නීතිපති දෙපාර්තමෙන්තුව, අධිකරණ අමාත්‍යංශය හා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගි වූහ.

 

pic


එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සුළු ජාතීන්ගේ කටයුතු පිළිබදව විශේෂ නියෝජිත IZsak Nadiaye Rita මහත්මිය අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පිහිටි නිල කාර්යාලයේදී හමුවීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම්වල ප්‍රගතිය පිළිබදව සාකච්ඡා කළේය.

 

5R 8 Copies

නේපාල නීති ආධාර කොමිෂන් සභාවේ සභාපති Madhzd Paudi මහතා ඇතුළු එරට අධිකරණ හා නීති ක්ෂේත්‍රයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක්  අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා හමුවේ.

 

IMG 3275 IMG 3279
IMG 3285 IMG 3289
IMG 3295 IMG 3308

  

Un

 සමථ මණ්ඩලයට වසර 25 යි, රිදී ජුබිලිය සැමරීම  ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී .

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ සමථ මණ්ඩල පිහිටුවා වසර 25 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් ජාතික සමථ දින උත්සවය  අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරාධනයෙන්  ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2016-11-09 වන දින පෙරවරු 9.00 ට අරලිය ගහ මන්දිරයේදි පැවැත්වෙන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

1988 අංක 72 දරණ සමථ මණ්ඩල පණත යටතේ 1991 ජූලි මස 18 වන දින මුල්ම සමථ මණ්ඩලය වශයෙන් මොරටුව සමථ මූල මණ්ඩලය පිහිටුවා ඇති අතර මේ දක්වා වසර 25 ක කාලය තුළ දිවයිනේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක්ම ආවරණය වන පරිදි සමථ මණ්ඩල 329 ස්ථාපිත කර තිබෙන අතර යුද්ධය හේතුවෙන් පීඩා විදි උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල ජනතාවගේ ඉඩම් ගැටළු විසදීම විශේෂ සමථ මණ්ඩල පහක් යාපනය කිලිනොච්ච්ය අනුරාධපුර ත්‍රිකුණාමලය සහ මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටුවා තිබේ.

අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවලින් තොරව  සුළු ආරවුල් විසදීම අරමුණු කොට ගෙන සමථ මණ්ඩල පිහිටුවා ඇති අතර ඒ තුළින් සමථ මුල බල ප්‍රදේශයේ සිදු වන ආරවුල්, චංචල හෝ නිෂ්චල දේපලවල සිදුවන ආරවුල්, ගිවිසුම් සම්බන්ධ ආරවුල් හා අධිකරණයේ නඩු නිමිත්තක් ඇති කරන වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 5 කට අඩු ඕනෑම  නඩු හෝ ණය ආරවුල් විසදීම සදහා  සමථ මුල මණ්ඩල මගින් සිදු වන අතර  මේ සදහා වසරකට පැමිණිලි 200,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් යොමු වෙන අතර, එයින් 50%කට අධික ප්‍රමාණයක් සමථකරණය තුලින් විසදුම් ලබා දීමට සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාවට හැකි වී ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

සමථ මණ්ඩල ආරම්භයේදී රුපියල් 25000 ක් නොඉක්මන වන  චංචල නිශ්චල දේපල ණයක් හෝ අලාභයක් ඉල්ලීමක් සම්බන්ධයෙන් ආරවුල් විසදීමේ මූල්‍ය වටිනාකම් සහිතව පැවතිය ද පසුව එම මූල්‍ය සීමාව රුපියල් දෙලක්ෂ පනස් දක්වා වැඩි වු අතර මේ වන විට එම වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 5 ක් දක්වා වැඩි කර තිබේ.

දිවයින පුරා සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක්ම ආවරණය වන පරිදි සමථ මූල මණ්ඩල  ස්ථාපිත කර තිබෙන අතර  එම මණ්ඩලවල සමථකරුවන් 8000 ක් පමණ සේවය කරන අතර ඔවුන් ස්වේච්ඡාවෙන් සිදු කරනු ලබන සේවයට උපහාර දැක්වීමක් ලෙස  25 වන සමථ දින උත්සවය සංවිධානය කර ඇති බවත්  ඒ සදහා සමථකරුවන් 1000 ක් පමණ සහභාගි වන බවත් සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාව සදහන් කරයි.

  

Untitled

නීති පර්යේෂණ දියුණු කිරීම සදහා අධිකරණ අමාත්‍යංශය හා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය නිති පීඨය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තබයි.

අධිකරණ අමාත්‍යංශය

යුක්තිය පසිදලීමේ කාර්යභාර්යය වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායි ලෙස ඉටු කිරීමට නිති සම්පාදනය කිරීමෙහිලා ප්‍රජාවට බලපානු ලබන තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා නීති පර්යේෂණ ඒකකයක් පිහිටුවීමට අධිකරණ අමාත්‍යංශය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ නීති පීඨය  හා එක්ව අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම අද (06) දින පෙරවරුවේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති කාර්යාලයේදි අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  හා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ලක්ෂ්මන් දිසානායක මහත්වරුන්ගේ ප්‍රදානත්වයෙන් පැවති අතර මෙහිදි අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එහි උපකුලපති ලක්ෂමන් දිසානායක මහතා හා අධිකරණ අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් එහි ලේකම් පද්මසිරි ජයමාන්න යන මහත්වරුන්  විසින් සිදු කළ බව අධිකරණ අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ නීති ක්ෂේත්‍රයේ පැවැති නීති පර්යේෂණවල අඩුපාඩු හේතුවෙන් නීති සම්පාදනයෙහිලා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගැනීම ප්‍රමාණවත් නොවීම රටේ නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමනයට යම් ගැටළුදායක තත්වයක් මතු විය හැකි බැවින්, ප්‍රජාවට බලපානු ලබන නීති ගැටළු හදුනාගෙන යුක්තිය පසිදලීමේ කාර්යෙහිලා වඩාත් වැදගත් වන නීති තොරතුරු ක්ෂේත්‍රයන් හදුනාගෙන නීති පර්යේෂණ කටයුතු දියුණු කිරීම සදහා අධිකරණ අමාත්‍යංශය මූලිකත්වයෙන් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ නීති පීඨය සමග ඒකාබද්ධව නීති පර්යේෂණ ඒකකයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කළ බව අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදි  අවධාරණය කළේය.

මෙහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා බ්‍රිතාන්‍ය පාලන කාලපරිච්ඡේදයේදි සම්පාදනය කළ පැරණි නීති අණ පනත් ගණනාවක් පවතින නමුත් ඒවා වර්තමානයේ සාමාන්‍ය මහජනතාවට බලපාන නීති සම්බන්ධව කොතෙක් දුරට ප්‍රායෝගිකද යන්න අවධාරණය යොමු කර සාමාන්‍ය මහජනතාවගේ දෛනික ජීවිතයට බලපානු ලබන නීතිමය ආවරණයන් ලබාදීම සදහා අදට ගැලපෙන ලෙස නීති අණ පනත් යාවත්කාලීන කිරීම රජයේ අරමුණ වී ඇති බැවින් ඒ සදහා අවශ්‍ය නීති අණ පනත් සංශෝධනය කිරීම සදහා අධිකරණ අමාත්‍යංශය පසුගිය කාලපරිච්ඡේදයේදි විශේෂ වැඩ කොටසක් ඉටු කළ බවත්, යුක්තිය පසිදලීමේ කාර්යභාර්යය කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සදහා නව නීති සම්පාදනය කිරීමට තොරතුරු ලබා ගැනීමේදි නීති පර්යේෂණ දැනුම ඉතා වැදගත් වන බැවින් ඒ සදහා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය නීති පීඨය සමග ඒකාබද්ධව නීති පර්යේෂණ දැනුම දියුණු කරමින් ප්‍රජාවට උපරිම ඵලාදායිතාවයක් ලැබෙන පරිදි රටේ අධිකරණ පද්ධතිය සකස් කිරීමට රජය සෑම උත්සහයක් ගන්නා බව මෙහිදි අවධාරණ කළේය.

මෙහිදි අදහස් දැක්වූ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ලක්ෂ්මන් දිසානායක මහතා නීති පර්යේෂණ සම්බන්ධව අධිකරණ අමාත්‍යංශය සමග ඒකාබද්ධව පර්යේෂණ ඒකකයක් පිහිටුවීම කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ නීති පීඨ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සිදු කරන ඉතා වැදගත් ‍ඵෙතිහාසික කටයුත්තක් බව පැවසූ උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක මහතා ප්‍රජාවට බලපානු ලබන නීති ක්ෂේත්‍රයන් හදුනා ගෙන සාමාන්‍ය මහ ජනතාවගේ ජීවිතයේ දෛනික කටයුතු වලට නීති දැනුම කුමන අයුරින් බලපානවාද යන්න පිළිබදව පර්යේෂණාත්මක තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් නොතිබීමේ අඩුපාඩුව මග හරවමින් නීති අධ්‍යාපන දැනුම සමග නීති සම්පාදනය එකට එකතු වී කටයුතු කිරීම මහජනතාවට වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනු ඇතැයි මෙහිදි අවධාරණය කළේය.

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ නීති පීඨය හා අධිකරණ අමාත්‍යංශය ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරන මෙම නීති පර්යේෂණ ඒකකය සදහා අධිකරණ අමාත්‍යංශය රුපියල්  මිලියන 75ක මුදලක් වෙන් කර ඇති අතර ප්‍රජාවේ දායකත්වය ලබා ගනිමින් මෙම නීති  පර්යේෂණ ඒකකය දියුණු කිරීම සදහා ඉදිරියේදි තවත් පියවර රාශියක් ගැනෙන බව අධිකරණ අමාත්‍යංශය අවධාරණය කරයි.

මෙම අවස්ථාවට අධිකරණ අමාත්‍යංශ ලේකම් පද්මසිරි ජයමාන්න , කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ පීඨාධිපති මහචාර්ය ඉන්දිරා නානායක්කාර, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ හිටපු පීඨාධිපති වී.ටි තමිල්මාරම්, නීති පිඨයේ හිටපු පීඨාධිපති එන්. සෙල්ලකුමාරන්, නීති පීඨයේ අංශාධිපති (වාණිජ නීති) ඩබ්ලිව්. සෙනෙවිරත්න ඇතුළු කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් පිරිසක් එක්වූහ.

 

5 R copies 8
IMG 0197
IMG 0185

 

අධිකරණ ඇමති ස්වීට්සර්ලන්ත අධිකරණ කටයුතු ඇමතිනිය හමුවෙයි

 අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සහ ස්වීට්සර්ලන්ත අධිකරණ කටයුතු ඇමතිනී SIMONETTA SOMMARUGA මහත්මිය අතර හමුවක් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේදි 2016-10-05 දින පෙරවරුවේ පැවැත්විණි.මෙම අවස්ථාවට ස්වීට්සර්ලන්ත රජයේ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රෙය් උසස් නිලධාරින් සහ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පද්මසිරි ජයමාන්න මහතා ද එක්ව සිටියහ.එහිදී දෙරට අතර අධිකරණ කටයුතු වැඩි දියුණු පිළිබදව අදහස් හුවමාරු විය. 


පොලීසිය මගින‍් අත් අඩංගුවට ගනු ලබන සැකකරුවන් බරපතළ චෝදනා ඇති අය විය හැකි නමුත් ඒ අයට දඩුවම් ලබා දීමේ බලය ඇත්තේ අධිකරණයට පමණයි

පොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගනු ලබන සැකකරුවන් බරපතළ චෝදනා ඇති අය විය හැකි නමුත් ඒ අයට දඩුවම් දීම අධිකරණයේ කාර්යභාර්යයක් බවත් පොලීසියට එම සැකකරුවන්ට දඩුවම් ලබාදීමේ හැකියාවක් නොමැති බව අධිකරණ අමාත්‍ය අචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කරයි.

අධිකරණ අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ ගල්ගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නව අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව අදහස් දක්වමිනි. මෙහිදි කතා කළ අමාත්‍යවරයා යුක්තිය පසිදලීමේ කාර්යභාර්යය වඩාත් සාර්ථකව ඉටු කර ගැනීම සදහා වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ කාර්යභාර්යය ඉතා වැදගත් වන බවත්, පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය පුරා රටේ අපරාධ රැල්ලක් මතු වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑ හේතු කරුණු අතර වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ නෛතික ක්‍රමවේදයක් නොමැතිවීම විශාල අඩුවක් වූ නමුත් වර්තමාන රජය මෙරට අධිකරණ පද්ධතිය කාර්යක්ෂම අධිකරණ පද්ධතියක් බවට පත් කර නීතියේ ආධිපත්‍ය සුරක්ෂික කිරීමට වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත 2015 මාර්තු මස 07 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමෙන් අනතුරුව වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුන් ආරක්ෂා කිරීමේ නව අධිකාරියක් පිහිටුවීමට කටයුතු කිරීමෙන් පසුගිය කාලපරිච්ඡේදයේ වර්ධනය වූ අපරාධ රැල්ල පාලනය කිරීමට ප්‍රබල දායකත්වයක් ලබා දී ඇති බව පැවසූ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා යුක්තිය පසිදලීමේ කාර්යභාර්යයට ජනතාව අපේක්ෂා කරන පරිදි සාර්ථකව ඉටු කිරීමට නම් පොලීසිය, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාවයටද සහයෝගය ලබාදිය යුතු බව අධිකරණ අමත්‍ය අචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මෙම අවස්ථාවට අධිකරණ හා බුද්ධශාසන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල, අධිකරණ අමාතංශ ලේකම් පද්මසිරි ජයමාන්න, ශ්‍රී ලංකා නීති සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් හා අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගි වූහ.

2 7619
1 7627
3 7649
4 7711

 

පොලොන්නරුව අධිකරණ නීරික්ෂණ චාරිකාව සැප්තැම්බර් 13 සහ 14 අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අධිකරණ අමාත්‍යතුමා සහ ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරින

1 1 2 2
3 3 4 4
5 5


පුවත්පතක් ලෙස "අධිකරණ" අන්තර්ජාලයට www.dinamina.lk/adhikarana වෙත පිවිසෙන්න

get adobe_reader You need Adobe Acrobat Reader to view .pdf files available for download on this page. If you don't have Adobe Acrobat Reader, click on the icon to the left download it.
Judicature ( Amedment) Act, No. 10 CF 2010
Judicature ( Amedment) Act, No. 11 CF 2010

"Human Rights" Quarterly Publications

  bullet2  2003 Issue No. 02 (June, 2003) 

                  icon arrow upSinhalaicon arrow up English  icon arrow upTamil

  bullet2  2003 Issue No. 01 (March, 2003) 
                 
                   icon arrow up Sinhala  icon arrow upTamil  icon arrow upEnglish

 

 

  bullet2  Progress Report 2013 JANUARY – AUGUST

 icon arrow upEnglish   icon arrow upSinhala  icon arrow upTamil

 

 

  bullet2  Progress Report 2012 JANUARY – DECEMBER

 icon arrow upEnglish   icon arrow upSinhala icon arrow upTamil

 

bullet2  Law Commission Reports   

bullet2 Community Mediation Programme"-Trainee Manual

   icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala


 bullet2  Progress Report 2012 January - August

 icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala  icon arrow upTamil

 

 bullet2  Progress Report - 2011

 icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala  icon arrow upTamil

 

 bullet2  Progress Report - 2010

  icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala  icon arrow upTamil

 

 bullet2  Progress Report - 2009

  icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala icon arrow upTamil

  icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala icon arrow upTamil

Latest Circular Issued by the Ministry of justice red-white-pearl-download-arrow