• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 නීතිඥ සංගමය හා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරනු ලබන ජාතික නීති සතිය නොවැම්බර් මස 23 සිට 29 දක්වා දිවයින පුරා පැවැත්වේ.

 

යුක්තිය අගයන නීතිගරුක ජනසමාජයක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය, නීති ආධාර කොමිසම හා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරනු ලබන නීති සතිය නොවැම්බර් මස 23 සිට 29 දක්වා  ජනතාවට බලපාන නීතිමය ගැටළු වලට සහනයක් ලබා දීම සදහා නීති සායන 07ක් කොළඹ, නුවර, ගාල්ල, යාපනය, අනුරාධපුර, මාතර, මඩකලපුව, පුත්තලම වන දිස්ත්‍රික්කවල පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර,මේ සදහා ශ්‍රි ලංකා නීතිඥ සංගමයේ  ජනාධිපති නීතිඥයන් ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥයින්ගේ සහය ජනතාවට සෘජුවම ලබා දීම සදහා කටයුතු යොදා ඇති බව ශ්‍රි ලංකා නීතිඥ සංගමය අවධාරණය කරයි.

ජාතික නීති සතිය ඉලක්ක කර ගෙන අධිකරණමය කාර්යයන් වලදී මහජනතාවට සෘජුවම බලපාන ගැටළු දැනුම් දීම සදහා අද දින (නොවැම්බර් 4) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදී ක්ෂණික (Hotline) දුරකථන ඇමතුම් අංක 2ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රි ලංකා නීතිඥ සංගමය පියවර ගෙන ඇති අතර, 0113133864/ 0113133862 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ මහජනතාවට බලපාන නීතිමය ගැටළු සෘජුව දැනුම් දිය හැකි අතර,එම දුරකථන ඇමතුම් සටහන් කර අවශ්‍ය විසදුම් ලබා දීමට ශ්‍රි ලංකා නීතිඥ සංගමය කටයුතු කරනු ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මෙම නීති සතිය නිමිත්තෙන් මහජනතාවට නීතිය පිළිබද දැනුම හා අවබෝධය ලබා දීම ඉලක්ක ගත වැඩසටහන් රාශියක් සංවිධානය කර ඇති අතර, සාමාන්‍ය ජනතාව, රජයේ සේවකයින්, විශ්‍රාමිකයන්, පාසල් සිසුන්, විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් සදහා නීති දැනුම ලබා දීමටද කටයුතු යොදා ඇත.

ශ්‍රි ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය හා ඊට සම්බන්ධ රජයේ ආයතන වන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ රස පරික්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලද, රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයන්ද මෙම නීති සතිය වෙනුවෙන් මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සදහා මෙම වැඩසටහනට එක්වෙනු ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ආර්ථික වශයෙන් පහළ ආදායම් මට්ටමක් ඇති ජනතාව වෙනුවෙන් නොමිලේ නීති ආධාර ලබා දී සදහා දිවයින පුරා පිහිටා ඇති නීති ආධාර මධ්‍යස්ථානවලින් උපරිම සේවාවක් ලබා ගැනීම සදහා මහජනතාව දැනුවත් කීරීම ද මෙම නීති සතියේ දී සිදු කෙරෙන අතර, මහජනතාවට වඩාත් පහසුවෙන් අධිකරණ සේවාවන් ලබා ගැනීමට හැකි පරිසරයක් රට තුල නිර්මාණය කිරීමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සමග ශ්‍රි ලංකා නීති සංගමය පුළුල් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

විශේෂයෙන් අධිකරණ පද්ධතිය තුළ නඩු ප්‍රමාදයන් පිලිබදව ජනතාවගේ පැත්තෙන් නැගෙන ප්‍රශ්ණ හා ගැටළු පිලිබදව මේ වන විටත් නීති කොම්ෂන් සභාව මගින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ අවධානයකට ලක් කර ඇති අතර, නඩු ප්‍රමාදයන් අවම කර ගැනීම සදහා  මෙම ආයතන විසින් මේ වන විටත් ඊට විසදුම් ලබා දීම සදහා වැඩපිළිවලෙක් හදුන්වා දීමට ඉදිරියේදී පියවර ගනු ඇත.

මෙම නීති සතිය ඉලක්ක කර ගෙන දිවයිනේ පිහිටා තිබෙන අධිකරණ සංකීර්ණයන් හා අධිකරණ පරිශ්‍රයන් පිරිසිදු කිරීම සදහා ශ්‍රමදාන වැඩපිලිවෙලක් ද නීතිඥයන්, නීති ශිෂ්‍යයන් සහ අධිකරණ කාර්ය මණ්ඩල නිළධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුකිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙම වැඩසටහනේ සමාප්ති උළෙල නොවැම්බර් මස 28 වන දින කොළඹදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්,අධිකරණ අමාත්‍යතුමන්,ගරු අග්‍රවිනිශ්යකාරතුමන්, නීතිපතිතුමන්ඇතුළු නීති ක්ෂේත්‍රයේ සම්භාවනීය පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන අතර, මෙම වැඩසටහන සදහා ශ්‍රි ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරුන් පිරිසක් ද සහභාගීවනු ඇත.

 


Welikada Prison Riot - three member committee hands over report

The three member committee appointed by Hon. Minister of Justice Dr. Wijeyadasa Rajapakshe to investigate in to the Welikada Prison riot in November 2012, handed over its report to Hon. Prime Minister Ranil Wickremesinghe. 

The committee headed by retired High Court Judge Vimal Nambuwasam handed over the report which contains their findings to the Hon. Prime Minister at the latter’s office in the Parliamentary Complex, in the presence of Mr. Rajapakshe, the Hon. Minister of Justice. The other members of the committee are retired DIG Mr. Asoka Wijethileke and retired Administrative Officer Mr. S.K.Liyanage. Minister Rajapakshe appointed the committee to probe the incident on January 23rd this year.

The deadly riot that broke out on November 9, 2012 at the country’s largest and most crowded prison in Welikada resulted in the deaths of 27 inmates and injuries to 43 others, among the injured were 13 Special Task Force (STF) officers including the commanding officer of the STF team and a prison official. Previous report put out by the former government on the riots was criticized by some sections. Several Civil Society organizations had alleged that some of the inmates had been executed. During yesterday’s handing over of the report to the Premier, the Justice Minister said that the Ministry will act upon the findings and recommendations of the committee.

Justice Ministry Secretary Kamalini de Silva too had been present on the occation.

11 22 
33 44

 Read in  Sinhala   Tamil

 

 

 

 

Last Updated on Friday, 27 November 2015 07:20

get adobe_reader You need Adobe Acrobat Reader to view .pdf files available for download on this page. If you don't have Adobe Acrobat Reader, click on the icon to the left download it.
Judicature ( Amedment) Act, No. 10 CF 2010
Judicature ( Amedment) Act, No. 11 CF 2010

"Human Rights" Quarterly Publications

  bullet2  2003 Issue No. 02 (June, 2003) 

                  icon arrow upSinhalaicon arrow up English  icon arrow upTamil

  bullet2  2003 Issue No. 01 (March, 2003) 
                 
                   icon arrow up Sinhala  icon arrow upTamil  icon arrow upEnglish

 

 

  bullet2  Progress Report 2013 JANUARY – AUGUST

 icon arrow upEnglish   icon arrow upSinhala  icon arrow upTamil

 

 

  bullet2  Progress Report 2012 JANUARY – DECEMBER

 icon arrow upEnglish   icon arrow upSinhala icon arrow upTamil

 

bullet2  Law Commission Reports   

bullet2 Community Mediation Programme"-Trainee Manual

   icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala


 bullet2  Progress Report 2012 January - August

 icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala  icon arrow upTamil

 

 bullet2  Progress Report - 2011

 icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala  icon arrow upTamil

 

 bullet2  Progress Report - 2010

  icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala  icon arrow upTamil

 

 bullet2  Progress Report - 2009

  icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala icon arrow upTamil

  icon arrow upEnglish    icon arrow upSinhala icon arrow upTamil

Latest Circular Issued by the Ministry of justice red-white-pearl-download-arrow